Service

Vi utför service på alla märken av rulltrappor och rullbanor inom Norden.

Samtliga montörer är utbildade rulltrappsmontörer.

Arbetet utförs alltid av minst två montörer eller fler (större anläggningar),

detta gör servicen säkrare och effektivare.

Varje service, åtgärd och felanmälan registreras i RULLAB's serviceprogram.

Serviceprogrammet skickar statistik och rapporter till kund.

Vi hjälper er med budget för kostnader gällande reparationer och renovering.

Miljö

Restprodukter som olja, växelolja, elektronik, handledare, glas och metaller m.m. återvinns med miljösystem från Reci och Renova.

Serviceavtal

Vi använder tre olika typer av avtal:

 • Grundservice

  Bestämt antal servicebesök per år, 
  funktionskontroll och jourtjänst under affärstid.
  Material och reparationer faktureras separat.
  Uppfyller krav på service enligt BFS2003:10H9

 • Plusservice

  Grundservice plus material, reparationskostnad och besiktning.

 • Fullservice

  Samtliga kostnader ingår.
  (Ej yttre åverkan)

Önskar ni mer information eller få prisförslag på vad service av er anläggning skulle kosta, skicka e-post eller ring oss.